martes, 17 de enero de 2017

Local con fontes propias

En canto nos propuxeron o tratamento dun tema local viñéronme á cabeza moitas cuestións que poderían ser tratadas dun xeito gráfico e atractivo visualmente, mais despois de pensar, deime conta de que é necesario explicar como os problemas globais teñen que ser, necesariamente, tratados tamén desde abaixo. É por iso que quixen amosar unha perspectiva local -A Coruña- dalgúns dos recursos aos que poden acceder as mulleres vítimas da violencia machista -coas respectivas declaracións dos representantes delas-.

https://www.genial.ly/587e6bacc3bce51524b8967b/enfoque-local-da-violencia-machista

7 comentarios:

Iria Fernández Cernadas dijo...

Un tema moi triste, pero debido as noticias que nos chegan a diario sonbre as mulleres mortas en mans das súas parellas creo que é preciso tratar estos temas. A fotografía que pos de portada informa perfectamente de qué vai tratar a infografía. Aportas información moi importante e relevante, creo que pode sería intereseante que resumiras un pouco máis a ionformación xa que hai demasiada letra.

Raquel Comesaña dijo...

Has resuelto bien el tema, tan expandido hoy en día. La selección de la fotografía de fondo se complementa perfectamente con el tema. Como dice mi compañera, creo que hay demasiada letra, intentaría sintetizar la información, pese a que es importante. Por lo demás, enhorabuena

Sonia Justo dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Sonia Justo dijo...

Es un tema muy duro pero creo que es muy necesario hablar de el ya que día a día los telediarios abren sus informaciones con mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. Es un tema delicado pero que has sabido tratarlo. La imagen utilizada de fondo, como dice Iria, muestra perfectamente el calvario por el que pasan estas mujeres inocentes. Si que creo que como mejora resumiría la información que añades en cada apartado

Laura Filloy dijo...

Exacto, é unha lacra social. Estou de acordo coas compañeiras, xera impotencia ver que, día tras días, mulleres en todas partes de España (e do mundo) son asasinadas por un motivo: o seu xénero.
Creo que a fotografía que usaches é máis ca representativa, pero só indica un tipo de violencia: a física. Como aportación, incluiría algún recadro coas clases de maltrato que adoitan sufrir as mulleres.
Polo demais, creo que é moi acertada. Sobre todo o uso das declaracións e as referencias aos lugares aos que calquera muller de A Coruña pode acudir se se ve nunha situación como a que describres. Bo traballo.

Tania Brandariz dijo...

Estou de acordo con que se poderían engadir máis variantes da violencia. Quedaría completo, mais o obxectivo era amosar ás mulleres vítimas da violencia a que recursos poderían acceder. Grazas rapazas!!

Anónimo dijo...

Bó asunto e de moita actualidade. E é moi interesante circunscribilo a lugares específicos. Polo mesmo, é como está centrado en A Courña, o mellor sería comenzar con eses datos referidos ao municipio. Ver cal é a situación e o cando, ten que ser, o ano específico. Na rede, este ano non é preciso, xa que a información pódese ver en 2018, é este ano, pero os datos poden ser outros. Segundo, proporcionar as ferramentas ás que poden recurrir as mulleres. Identificación dos medios aos que poden acudir. E despois identificación de asociación ou colectivos que traballan para axudar. Iniciativas de interese que colaboren na mellora da situación.
Sería mellor epígrafes que números para crear unha secuencia lóxica.